form mini  POSTUP PŘI PODÁNÍ PODNĚTU KE ZMĚNĚ PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
SCHÉMA POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
FORMULÁŘ K PODÁNÍ PODNĚTU
POŘIZOVATEL = ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE MAGISTÁTU HMP

ROZHODOVACÍ ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘI ZMĚNÁCH ÚZEMNÍHO PLÁNU:
* KOMISE RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRO ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
* VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁN ZHMP
* RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
* ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY