Michal Frauenterka

REALITNÍ ČINNOST OD ROKU 1992

konc mini  Motivem pro zpracování Konceptu 09 byla potřeba nahradit zastaralý plán z roku 1999. Stavební zákon předepisuje vydat nový územní plán Prahy nejpozději do roku 2020. Tehdejší Rada města se v Programovém prohlášení zavázala připravit nový územní plán do roku 2010. Přípravy územního plánu započaly v roce 2007. Po dvou letech intenzivních příprav a konzultací s městskými částmi se územní plán ocitl ve fázi konceptu, který byl včetně vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení na udržitelný rozvoj předložen k veřejnému projednání 23. 11. 2009. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodnocení udržitelného rozvoje území byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 2. 11. 2009 do 9. 12. 2009. Již ukončený Koncept územního plánu z roku 2009 byl zastaven Zastupitelstvem hl. m. Prahy na mimořádném zasedání dne 7. 6. 2012. ( citace ze stránek IPR HMP ).
(původní návrh územního plánu - Koncept 09 - najdete ZDE)