Michal Frauenterka

REALITNÍ ČINNOST OD ROKU 1992

restituce mini

Poskytuji konzultace k nevyřízeným restitučním nárokům, pohledávkám z nevydaného majetku a další související problematice.

Restitucemi majetku se zabývám od roku 1998.

Obecně jsou veřejností restituce, mimo těch církevních, považovány za dokončené, což je velký omyl.
Vývoj restitučního procesu prošel od roku 1992 značnými turbulencemi výkladu původního zákona, zejména vlivem judikatury vyšších soudů. Později přijaté zákonné a podzákonné normy vypořádání restitučních nároků a zejména pohledávek z nevydaného majetku však už velmi jasně směřují ke snaze ukončit tento proces co nejdříve.
Často bez ohledu na spravedlivý přístup k restituentům a jejich právu na využití všech možností restitučního zákona.
V poslední době lze zaznamenat, bohužel občas i v soudním systému, odklon od prosazování původního smyslu tohoto zákona a naopak příklon k ochraně "státního zájmu".
Veřejné mínění je také v poslední době ovlivňováno negativismem vůči občanům-restituentům a vyvolaná atmosféra značně ovlivňuje i jednání úředníků státních institucí, kteří mají tento proces na starost.
Přesto i dnes existuje dílčí naděje na prosazování restitučního práva, zejména v justici.