Michal Frauenterka

REALITNÍ ČINNOST OD ROKU 1992

 
Průkaz energetické náročnosti budovy je pro jejího vlastníka nutné pořídit v případech, které vyjmenovává zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

PRODEJ
Průkaz energetické náročnosti budovy je nutné připravit při prodeji domu nebo jeho ucelené části (byt, kancelář, nebytová jednotka, komerční prostor apod.).
Prodávající musí zajistit, aby potenciální kupec měl k dispozici údaje o energetické náročnosti budovy již v době, kdy se o koupi rozhoduje, tedy již během inzerce.
Vlastní průkaz se pak předává nejpozději při podpisu smlouvy.
To platí při prodeji celé budovy nebo i její části.

Výjimka: RD (objekt k bydlení) do 50m2

PRONÁJEM
Povinnost doložit průkaz energetické náročnosti plyne pro vlastníky nemovitosti nebo SVJ také při pronájmu celé nebo ucelené části nemovitosti, a to znovu už při inzerci.
Průkaz je nutné předat nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

 

OPRAVY A ÚPRAVY
Zákon hovoří o větší změně dokončené budovy.
Tím se rozumí změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25 % úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy. 
Větší změnou je tedy například:

* výměna oken v bytovém domě
* zateplení fasády 
* změna způsobu vytápění, chlazení či přípravy teplé vody v domě.

 

UŽÍVÁNÉ OBJEKTY
VEŘEJNÉ STAVBY
Pro veřejné stavby platí, že PENB musejí mít všechny veřejné budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

OBJEKTY PRO PODNIKÁNÍ
Bytové a administrativní budovy s plochou větší jak 1500 m2
od 1.1.2017 s plochou větší než 1000m2
od 1.1.2019 všechny

 

Povinnost PENB se nevztahuje na objekty výrobních hal, sportovních zařízení a technických prostor, které nejsou určeny k administrativní činnosti.

Firmy vyhotovující PENB z Prahy 10