Michal Frauenterka

REALITNÍ ČINNOST OD ROKU 1992

restituce mini  Článek reaguje na trend postojů v pohledu části obcí, měst a státu na "veřejnou zeleň".

Jak vůbec pojem "veřejná zeleň" vyložit?
Jako pozemky nezastavěné a neoplocené a tím přístupné veřejnosti bez omezení?
Tak jednoduché to není, i když se nám to snaží města a stát stále podsouvat.

V závěru popisuji i dva aktuální případy, které, více než vše ostatní, vypadají jako pokus o nové znárodňování.

Číst dál: VEŘEJNÁ ZELEŇ V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ a POKUSY O JEJÍ ZNÁRODNĚNÍ